Coaching & Learning

Pro WerkTalent heeft een interne jobcoach. Op professionele basis bieden we methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

De activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet kenmerken zich door:

  • vanuit een onderzoekende houding de cliënt te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op vragen
  • het leren benutten van mogelijkheden
  • het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid
  • het aanleren van (werk)handelingen
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever. We leren de cliënten vaardigheden aan die nodig zijn om efficiënt te kunnen werken. We hebben als doelstelling dat elk talent gaat bloeien en groeien.