Wie we zijn

Ons bedrijf heet Pro WerkTalent. Waarom “Pro WerkTalent”? Pro is onder andere een knipoog naar Pro Faktoor. Pro kun je ook zien als de afkorting van Productief . Zet daar de rest van ons logo erachter en je leest:” Productief WerkTalent”. Tenslotte is het woordje Pro een Latijns woord voor ‘gunstig zijn tegenover’.  En zo staan we inderdaad als bedrijf gunstig tegenover mensen met WerkTalent.

Pro WerkTalent is een montage/productiebedrijf. We verrichten werkzaamheden met mensen met Talent.

Alle mensen hebben talenten ontvangen. Bij de ene persoon is het duidelijk zichtbaar en bij een ander ligt het soms wat verborgen. Bij de een is het talent ontwikkeld, bij de ander nog niet. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor talenten verborgen liggen. Toch zijn wij er van overtuigd dat ieder mens talenten heeft!

Pro WerkTalent wil als bedrijf de talenten laten bloeien en groeien. We streven ernaar om talenten die wat onzichtbaar zijn onder de loep te nemen. Dit vergroten van de wat meer verborgen talenten ziet u ook terug in ons logo; het vergrootglas.

De handen in het vergrootglas symboliseren ‘samenwerken’, maar ook ‘de handen ineen slaan’ en ook mag het gezien worden als een ‘helpende hand’. Wij willen graag een helpende hand zijn voor onze medewerkers en de medewerkers kunnen een helpende hand zijn voor ons montage/productiebedrijf.

Pro WerkTalent is een montage- en productiebedrijf dat werkzaamheden verricht voor bedrijven. De ondertitel (coaching & learning) geeft twee sleutelbegrippen weer die in ons bedrijf hoog in het vaandel staan.

Pro WerkTalent richt zich op verschillende doelgroepen. Denk aan mensen die tot het doelgroep register behoren van de Participatiewet. Zij zijn in staat tot het verrichten van loonvormende arbeid. Deze doelgroep staat direct in contact met een arbeidsconsulent/arbeidsdeskundige van het UWV. Er kan indien gewenst een inspanning geleverd worden vanuit Pro WerkTalent om andere werkervaring op te doen om vervolgens door te stromen naar een andere werkplek op de reguliere arbeidsmarkt.

Mensen kunnen ook via gemeenten bij ons terecht vanuit de WMO.

Daarnaast faciliteert Pro WerkTalent de mogelijkheid aan professionele zorginstellingen om op de werkplek van Pro WerkTalent arbeidsmatige activiteiten aan hun cliënten aan te bieden die binnen het dagbestedingsprogramma passend zijn.

Pro Werk Talent is een identiteitsgebonden bedrijf die zich in alle facetten wil laten leiden vanuit de grondslag van Gods Woord.