Wie we zijn

Stichting Pro WerkTalent …

  • Biedt hulp voor mensen met een psychische of lichamelijke kwetsbaarheid.
  • Heeft een comfortabele bedrijfsruimte waarin werkzaamheden worden verricht voor bedrijven.
  • Inventariseert de beginsituatie en legt vast waar de deelnemer naar toe wil ontwikkelen. Aan de hand van een POP (Persoonlijk Ontwikkeling Plan) wordt dit plan uitgevoerd. Deelnemers worden stap voor stap naar de maatschappij begeleid.
  • Werkt samen met professionele zorgverleners en jobcoaches.
  • Heeft naast dagbesteding en coachen ook deelnemers in loondienst.
  • Wil (minder zichtbare) talenten tijdens arbeidsproces laten bloeien en groeien.
  • Is een stichting met christelijke waarden en normen.
  • Biedt de mogelijkheid voor begeleid of zelfstandig wonen.


Directie / uitvoerend bestuurder

Roelof Mulder
Staphorst
0612610628
rmulder@prowerktalent.nl


Jobcoach

Jacques Rommelaar
‘t Harde
jrommelaar@prowerktalent.nl


Raad van Toezicht

Bert-Jan Pleijsier – Voorzitter
Staphorst

John Heijboer – Secretaris
Staphorst

Harm Mulder – Penningmeester
Punthorst

Jacob Bijker – PR & Werving
Staphorst


PR & Werving

Jan Talen
Staphorst

Klaas Slager
Staphorst

Wolter Lier
Staphorst