Reviews werknemers

PO
Ik ben bij Pro WerkTalent, omdat ik graag wil oriënteren of ik naar een betaalde baan kan ontwikkelen. Bij Pro WerkTalent begint het met structuur te geven in mijn leven. Daarnaast kijkt de jobcoach van Pro WerkTalent met mij mee waar ik nu sta en of het haalbaar is of ik in een regulier bedrijf kan werken.HH
Ik volg bij Pro WerkTalent een beroep oriënterende stage. Allemaal dingen die nodig zijn in een gewoon bedrijf, leer ik bij Pro WerkTalent. Dat betekent op tijd komen, netjes werken, werkbank opruimen, goed met collega’s omgaan, en nog veel meer. Ik hoop dat ik later kan uitstromen naar een gewoon bedrijf.WE
Ik ben door psychische en lichamelijke klachten al jaren niet meer aan het werk. Bij Pro WerkTalent leer ik in kleine stapjes weer structuur te krijgen. Ik ben blij dat mij deze mogelijkheid gegeven wordt.CA
Ik loop bij Pro WerkTalent stage. Ik ga naar speciaal onderwijs. Ik vind het heel mooi bij Pro WerkTalent. Ik doe vaak stickerwerk en ruim karton op.VP
Bij Pro WerkTalent volg ik een werk-fit traject. Aan de ene kant wordt structuur gegeven. Ik heb dan verschillende momenten in de week een invulling en doel. Tegelijk wordt met mij meegedacht wat verstandig voor mij is. Ik hoop op een betaalde baan.HT
Ik ben eerst een tijdje bij Pro WerkTalent binnen geweest om elkaar te leren kennen. Er is intensief met mij meegedacht waar ik stond en waar ik graag naartoe wilde ontwikkelen. Vanuit Pro WerkTalent hebben ze me hierin gecoacht. Samen met Pro WerkTalent ben ik op sollicitatie gesprek geweest. Ik zit daar nu in de proeftijd, ik hoop dat ik aangenomen wordt. Pro WerkTalent blijft een vangnet, als blijkt dat het niet gaat. Ik waardeer de korte lijntjes en de snelle aanpak van Pro WerkTalent. De persoon staat centraal.VW
Ik zit in het laatste jaar van school. Ik loop stage bij Pro WerkTalent. Als ik van school af ben, kan ik bij Pro WerkTalent werken en zelf mijn geld verdienen. De gemeente staat hier ook positief tegenover. Ik heb een plek nodig waar niet teveel prikkels zijn. Dan kan ik prima zelf mijn salaris verdienen.BA
Ik heb bij Reestmond gewerkt, maar wilde graag bij Pro WerkTalent werken. Pro WerkTalent is een fijne werkplek met christelijke normen en waarden. Ik ben blij dat de gemeente meegewerkt heeft om de overstap te regelen vanuit Reestmond naar Pro WerkTalent. Ik kan nu zelf op de fiets naar het werk. Ook is het gezellig met de collega’s.VT
Ik werk vier dagen bij Pro WerkTalent. Pro WerkTalent is kleiner en dat past beter bij mij, omdat ik een lichamelijke beperking heb. Ik vind het een fijne werkplek waar het vaak (te) gezellig is. Ik kan er zelfstandig heen, en dat is ook fijn.KC
Ik leer bij Pro WerkTalent basisvaardigheden wat nodig om in een bedrijf te kunnen werken. Ik werk aan doelen, en we kijken of we deze ook gehaald hebben. Er is altijd mooi werk te doen. Ik maak meestal tuinartikelen klaar. Als ik na mijn schooltijd niet direct een geschikte werkplek heb, kan ik bij Pro WerkTalent blijven om eerst nog verder te ontwikkelen. Ik ben blij dat er een soort vangnet is voor mij.


AN
Ik heb een korte tijd bij Pro WerkTalent een coaching traject gevolgd. Ik kreeg weer structuur in mijn leven. Het ging steeds beter met mij, zodat ik heb gesolliciteerd bij een bedrijf waar ik ben aangenomen. Pro WerkTalent is echt een goed bedrijf waar ze meedenken en je écht proberen te helpen.


TK

Ik ben bij Pro WerkTalent om weer structuur te krijgen in mijn leven. Ik ga er met plezier naar toe. Er is een gemoedelijke sfeer. Er wordt met mij meegedacht waar ik nu sta en wat de mogelijkheden zijn wat voor mij naar de toekomst haalbaar is. Ook wordt door de Jobcoach meegedacht of het verstandig is dat ik thuis blijf wonen of als ik op mijzelf moet gaan wonen. Het werk is eenvoudig en je hoeft niet onder druk te werken.


SE

Ik ga met plezier naar Pro WerkTalent omdat zij mij helpen. Ik heb een lichamelijke beperking en heb een korte coaching traject gevolgd. Pro WerkTalent heeft mijn beginsituatie vastgelegd en samen hebben we eraan gewerkt waar ik naar toe wil ontwikkelen. Samen met Pro WerkTalent hebben we mijn CV opgesteld. Ook is Pro WerkTalent mijn referentieadres wanneer ik ga solliciteren. Na deze coachting traject ga ik solliciteren bij een regulier bedrijf. Ik ervaar de werksfeer bij Pro WerkTalent als heel positief. Ook voor mijn beperking is er maatwerk.


KH

Ik werk met plezier bij Pro WerkTalent omdat ik dan structuur heb in mijn leven. Ondertussen denkt de Jobcoach mee of een betaalde baan voor mij haalbaar is. De werksfeer is ook fijn omdat ik niet onder druk hoef te werken en daarom geen spanning ervaar. Er is een ontspannen sfeer. De werkzaamheden zijn eenvoudig en afwisselend. Ik houdt van afwisseling anders wordt het eentonig. Ook de begeleiding ervaar ik als positief.
De weekopening / sluiting ervaar ik ook als waardevol. Het is kort maar krachtig, ongeveer een kwartier maar je krijgt echt wat mee. Je bent dan even uit het werk.


BR

Ik ga met plezier naar Pro WerkTalent omdat ik dan structuur heb in mijn leven. Ondertussen heb ik een traject bij het UWV. Bij Pro WerkTalent blijf ik in het arbeidsritme en dat is belangrijk. De werksfeer en onderlinge sfeer is heel goed en fijn. We beginnen soms spontaan te zingen. De werkzaamheden zijn voorspelbaar omdat elke opdracht geordend klaar ligt. Ik ervaar de weekopening / weeksluiting als meerwaarde. Ik kom dan meer tot rust.


JvdD

Ik heb ongeveer 8 maanden bij Pro WerkTalent gewerkt in de vorm van dagbesteding. Ik vond het fijn om met mijn handen bezig te zijn en te zien dat er een “winkel-klaar” product ontstond. Bezems, tuinmaterialen e.d.
Het proces van productie “volgen” deed ik graag. Samen met andere deelnemers een mooi proces “maken” zag ik als een uitdaging! Daarbij is samenwerking en afstemming belangrijk. Op een gegeven moment heb ik om meer uitdaging in mijn taken gevraagd. Ik mocht ontwikkelen op het gebied van administratieve en communicatieve vaardigheden. Na deze tijdelijke coachingstijd bij Pro WerkTalent, heb ik, na eerst een proeftijd, een vaste baan bij een regulier bedrijf gekregen.
Al met al een leerzame periode!


LB

Vanaf augustus 2020 werk ik bij Pro WerkTalent als dagbesteding. Dit is voor mij een tussenstap om weer terug te keren naar een betaalde baan. Dagelijks ga ik met plezier hiernaar toe. Er moeten veel verschillende werkzaamheden worden verricht, waardoor er voor mij uitdaging blijft. Zo moet ik tuingereedschappen in elkaar zetten, zoals bezems, scheppen en harken. Op deze manier leer ik allerlei vaardigheden. Ik werk met verschillende doelen en door de begeleiding hoop ik na een tijd een betaalde baan te krijgen. Pro WerkTalent is voor mij een vertrouwde werkplek, waar ik mijzelf op mijn eigen tempo kan ontwikkelen.


PJ

Met plezier ga ik naar Pro WerkTalent. Dit komt doordat ik hier iedere keer ander werk mag doen, waardoor ik mij niet verveel. Ik houd van afwisseling in het werk en dat kan bij ProWerkTalent. Zo moet ik stickers plakken of harken bundelen bijvoorbeeld. De sfeer is altijd fijn. Het is gezellig met de andere mensen. Wanneer ik ander werk moet doen, word ik hierin goed begeleid. Zo is het werk altijd duidelijk voor mij.


BJ

Vanaf december 2020 kom ik vijf dagen in de week bij Pro WerkTalent. Soms hele dagen en op de andere dagen een halve dag. Doordat ik iedere dag kan werken, heb ik regelmaat en een doel in mijn leven. Het werk is fijn, omdat er een goede en gezellige sfeer is. Ik vind het fijn om hier andere mensen te spreken. Verder is het werk afwisselend, waardoor het niet verveeld. Bij Pro WerkTalent kan ik mijzelf zijn, door op mijn eigen tempo het werk te doen. En wanneer ik behoefte heb aan rust, dit ook daadwerkelijk kan nemen door op een rustige plek te gaan werken. Ik heb de wens om niet aan doelen te werken en dit wordt geaccepteerd. Een toevoeging aan het werk is het samen met de collega’s de week te beginnen en te eindigen. Er wordt dan wat gezongen met het orgel, gelezen uit de Bijbel of een boek en er wordt gebeden.  Kortom Pro WerkTalent is een fijne werkomgeving.


GP

Vanaf het moment dat ik bij Pro WerkTalent kwam werken, heb ik het hier naar mijn zin. Ik ga er met plezier heen en kom opgewekt weer thuis. Pro WerkTalent is voor mij een fijne plek om samen met andere mensen te werken. Dit komt omdat er een goede werksfeer is. Iedereen is gemotiveerd om hard te gaan werken en samen werk je aan een doel om het werk goed uit te voeren. Ik ben gemotiveerd, omdat je kan zien wat je maakt. Het begint met een stok en uiteindelijk hangt de bezem met een sticker, geschroefd in de winkel. Ik kom één keer per week bij Pro WerkTalent als dagbesteding en hoop er in de toekomst nog vaker te komen. Het geeft mij een doel en zorgt voor regelmaat. Pro WerkTalent is een goed georganiseerde werkomgeving, waardoor er overzicht is in opdrachten die gedaan moeten worden.


DR

Ik ben bij Pro WerkTalent gekomen voor een re-integratieproces. Eerst kwam ik hier voor dagbesteding en nu heb ik bij Pro WerkTalent een betaalde baan. Ik werk drie dagen in de week bij Pro WerkTalent en twee dagen kan ik via Pro WerkTalent (detachering) naar een ander bedrijf om te werken. Op deze manier leer ik om zelfstandig aan het werk te gaan op een andere werkplek. Ook blijft er zo uitdaging in het werk.
Wat ik fijn vind aan dit werk is dat de werkzaamheden verschillend zijn en dat ik op deze manier handig word met verschillende vaardigheden.
De werksfeer is hier goed, want iedereen respecteert elkaar.  Daarbij vind ik het ook interessant dat eenieder een ander verhaal heeft, waardoor ik verschillende mensen leer kennen.
Kortom, Pro WerkTalent is een uitdagende werkplek, waarbij eenieder welkom is.


MA

Toen ik een advertentie van Pro WerkTalent in de krant voorbij zag komen heb ik gesolliciteerd. Ik ben in loondienst aangenomen en ga nu met veel plezier naar mijn werk toe. Ik vind het fijn dat ik weet wat de dag brengen zal. Zo weet ik dat ik het werk aankan en dat ik niet met lastige dingen te maken krijg. De werkzaamheden zijn goed uit te voeren. Wanneer er wel lastige situaties zijn, kan ik altijd terugvallen op mijn jobcoach die nauw betrokken is bij mijn werkproces.
De sfeer vind ik prettig, omdat iedereen zich op gemak voelt. Ook vind ik het een meerwaarde dat er een weekopening en -sluiting is, dit past bij dit hele bedrijf.


BK

Ik vind het wel leuk om bij Pro WerkTalent te werken. Dit komt omdat ik dan meerdere dagen per week een mooi besteding van de dag heb. En de werkzaamheden die ik moet verrichten zijn goed aangepast op wat ik lichamelijk aankan.


BA

Pro WerkTalent vind ik een gezellige werkplaats. Ik vind het fijn dat er een ontspannen manier van werken is, waardoor er een goede sfeer hangt. Ik kom één dag in de week hier met veel plezier. Aan het einde van de dag voel ik dat ik nuttig ben geweest. Wat ik mooi vind is dat ik verschillend werk mag doen. Daardoor leer ik hier van alles zoals schroeven en boren.


HD

Bij Pro WerkTalent voel ik mij nuttig door de werkzaamheden die ik mag doen. Iedereen neemt het werken serieus, maar praat wel gezellig met elkaar. Daardoor vind ik dat er hier een gezellige en fijne werksfeer is. Vanuit school is geregeld dat ik hier één dag in de week kom en dat vind ik een mooie onderbreking van de week. Ik ervaar geen druk, waardoor ik echt met veel plezier naar Pro WerkTalent toe ga.


BA

Op elke donderdag kom ik bij Pro WerkTalent. Op de andere dagen ben ik ergens anders, dus ik vind het leuk om een dag op een andere werkplek te zijn. Er zijn verschillende werkzaamheden te doen en het is gezellig om hier te zijn. Ik heb een doel voor de dag, waardoor ik mij niet hoef te vervelen.


MJ

Werken bij Pro WerkTalent is voor mij een droom die uitkomt. Jarenlang hoopte ik op een betaalde baan, maar helaas was dit niet mogelijk. Nu verdien ik zelf mijn salaris en werk ik twee hele en twee halve dagen per week bij Pro WerkTalent. Wat ik fijn vind aan het werk zijn meerdere dingen. Zo is het soort werk goed te doen voor mij. Ik plak bijvoorbeeld stickers of stamp bezems aan. En het mooie daarvan is dat ik het later weer terug zie in de winkel. Verder blijf ik gedurende de dag in beweging, wat ook voor een fijn gevoel zorgt. Het is een gezellige werkplek waar ik mij op gemak voel. Dit komt mede doordat er aandacht wordt gegeven aan het geloof. Zo is er een weekopening- en sluiting, waarbij wij zingen, Bijbel lezen en bidden. In de middagpauze wordt er ook altijd gelezen en gebeden. Dit vind ik erg fijn en zorgt voor een goede toevoeging van het werk.


ST

Bij Pro WerkTalent vind ik het fijn om te werken. Dit komt doordat ik op mijn eigen tempo het werk kan verrichten. Een bijkomend pluspunt is dat ik bij het werk niet te veel hoef na te denken en ongemerkt veel arbeid kan verrichten. Het geeft mij voldoening wanneer ik veel op een dag gedaan heb. Ik weet ook dat wanneer ik naar Pro WerkTalent mag, ik het werk aankan en dat geeft mij vertrouwen in de dag.  Er is hier een gezellige sfeer en ik voel mij op gemak. Wanneer iets onduidelijk is kan hiervoor altijd hulp worden gevraagd. Ik haal veel uit de weekopening die op elke maandag gehouden wordt. Het is fijn om samen met anderen de werkweek op die manier te beginnen. Kortom, een geschikte werkplek, waar ik met plezier iedere maandag naar toe ga.


Onze mensen aan het werk!