Werken bij

Heb je een afstand tot de arbeidsmarkt?

> Wil je weten of je klaar bent voor het arbeidsproces? 
> Of je het werk (weer) aan kan?
> Ben je lichamelijk en/of psychisch kwetsbaar? 
> Heb je een diagnose op een ander vlak waardoor je wordt belemmerd  in het arbeidsproces? 
> Voel je je eenzaam?  
> Zit je in een isolement? 
> Wil je graag in contact komen met mensen? 
> Verlang je naar overzicht en structuur? 
> Wil je graag een goede en zinvolle daginvulling met begeleiding? 
> Wil je begeleiding bij het oriënteren naar werk? 
> Wil je bij Pro WerkTalent of mogelijk op termijn in je eigen woonplaats een betaalde baan?
> Heb je andere kwetsbaarheden waardoor je niet aan het werk kunt? 

Wij helpen je graag verder! Hoe pakken we het aan? 

Pro WerkTalent biedt maatwerk! Graag willen wij eerst kennis met je maken. We zijn bereid om bij je te komen voor een oriënterend gesprekje, maar het mag ook bij ons op locatie. We geven uitleg over onze werkplaats en werkzaamheden. Samen stemmen we met je af welk maatwerk bij jou past èn wat wij mogelijk voor jou kunnen betekenen. Wij zoeken/bemiddelen of bieden maatwerk dat precies bij je past! We starten laagdrempelig op de werkvloer. Je gaat bijvoorbeeld samen met één van de begeleiders aan de slag. Je wordt hierin van stap tot stap begeleid. Je mag bijvoorbeeld stickers plakken of een bladhark monteren. De werkzaamheden stemmen we af op jouw vaardigheden van dat moment. Ook wordt gekeken hoeveel energie u aankunt.  We proberen indien nodig een evenwicht te krijgen over de gehele week. Hoe krijgen èn houden we jouw energiebalans goed verdeeld  over de gehele dag en week in evenwicht. Vervolgens maken we samen een planning voor 3 maanden. Je komt elke week een dagdeel of enkele dagdelen, of indien mogelijk en wenselijk de hele week bij ons werken. Samen met een persoonlijke begeleider ga je aan de slag. Wij schrijven een POP (Persoonlijk Ontwikkeling Plan). Werken gericht met vooraf afgesproken doelen. Deze doelen worden omschreven vooraf aan het Leerwerk Traject wat je ingaat. Deze doelen worden SMART geformuleerd. Ze zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Samen gaan we met je oriënteren waar je nu in de maatschappij staat en waar je graag naar toe wilt ontwikkelen. Pro WerkTalent werkt met modules. Voor elke situatie is een module ontwikkeld. Aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan gaan we bekijken in welke module je na de eerste 3 maanden kunt instromen. Woon je niet in de buurt? Pro WerkTalent kan u de mogelijkheid bieden van maandag tot en met vrijdag voor kost en inwoning. De mogelijkheid bestaat zelfs dat we met u nadenken voor mogelijkheden het gebied van begeleid/zelfstandig wonen. Je bent voor korte of langere tijd van harte welkom in ons mooie dorp Staphorst!


Kunnen wij iets voor je betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Jan van Dijk
Telefoon: 0611464357
Email: jvandijk@prowerktalent.nl

Roelof Mulder
Telefoon: 0612610628
Email: rmulder@prowerktalent.nl

Deze contactgegevens zijn bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die op zoek zijn naar een (begeleide) werkplek. In geval dat u in aanmerking komt voor dagbesteding, kunt u zich via uw zorginstelling bij ons aanmelden om op de locatie van Pro WerkTalent uw dagbesteding te laten plaatsvinden.